0.5% ODMERE DOHODNINE ZA KLUB

Žele pa bi spomniti vse, ki bi hoteli del dohodnine nameniti za naš klub kot donacijo, da to storite do 31.12.2018. Vsi ki ste to storili že v preteklem letu, tega ni potrebe storiti ponovno. Naj omenim le, da smo nekaj denarja že prejeli in ga namenjamo za avtobusne prevoze. Hvala vsem, ki ste nam pomagali. (Obrazec se nahaja pod DOKUMENTI).

 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA

DONACIJE

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08,

78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po

tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje

splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih

pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki,

kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov

Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot

nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega

zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova

dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne

štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega

prava.

 

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi

dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma

nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave

Republike Slovenije:

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/predpisi/2009/2009_09_sklep_44_sv_-

_seznam_donacij-precisceno.doc

 

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali

0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni

stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

 

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za

katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

19 thoughts on “0.5% ODMERE DOHODNINE ZA KLUB

  1. Pingback: superkaya88
  2. Pingback: superkaya 88 slot
  3. Pingback: Buy Guns In usa
  4. Pingback: url
  5. Pingback: poolvilla pattaya
  6. Pingback: lasik
  7. Pingback: situs toto
  8. Pingback: lsm888
  9. Pingback: Acid online

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja