ČLANARINA

Zadeva: SPREMENJEN NAČIN PLAČEVANJA ČLANARINE

Pozdravljeni!

Želim vas obvestiti, da bomo s 1. februarjem 2024, pričeli z novim načinom plačevanja članarine. Ker nam zakon o javnih financah, omejuje poslovanje z gotovino, smo se primorani temu prilagoditi.

Vsi člani (ali starši) boste članarino nakazovali na tekoči račun kluba:

SI56-029820091014677 do 15. v mesecu. Članarina se lahko plača v enkratnem letnem znesku, ali kot sedaj, mesečno. Če je vadeči bolan in je 1 mesec odsoten,  se članarina vseeno plača. Če gre za daljšo odsotnost (npr. poškodba), se bomo o plačilu dogovorili. Glede na višje cene stroškov, smo primorani dvigniti tudi članarino in sicer:

  • 1 vadeči iz družine 30 EUR
  • 2 vadeča iz družine 45 EUR
  • 3 vadeči iz družine 60 EUR
  • Pri plačilu navedite IME in PRIIMEK otroka, ter za kateri mesec se plačilo nanaša (NINA KOVAČ – članarina/januar).
  • Pod REFERENCOpišemo SI, MODEL 00 in datum plačila, če je datum 23.1.2024, pišemo 23012024.

Glede na to, da živimo v dobi računalniške tehnologije verjamem, da ne boste imeli težav. Če bi kdo potreboval pomoč se lahko obrne name.

Pričakujem resnost in doslednost pri pravočasnem plačilu. Vse dolžnike bomo opozorili, v skrajnosti tudi primerno sankcionirali.

Hvala za razumevanje.

Predsednik kluba Dren

Andrej Kerin